سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک

   

   

  سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک

   

  سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک مسئاه ای است که نباید آن را ساده گرفت .عملکرد یک گیربکس اتوماتیک بستگی زیادی به شرایط نگهداری و سرویس دوره ای گیربکس و روغن گیربکس آن دارد . چرا که تمامی عملکرد گیربکس اتوماتیک یعنی همان تعویض دنده از طریق فشار حاصل از روغن انجام میگردد.علایم آشکار برای این موضوع زمانی رخ میدهد که در حالت درایو پای خود را از روی پدال ترمز رها کنید و بدون نیاز به گاز دادن خودروی شما حرکت کند .به همین علت سرویس به موقع و دوره ای خودرو کمک به سزایی در عملکرد موثر گیربکس اتوماتیک خودروی شما خواهد داشت . سرویس‌ دوره‌ ای گیربکس نیز مانند سایر اجزای خودرو نیاز به بازدید های دوره ای دارد که به زمان و یا میزان کارکرد بستگی دارد.

   

   

  سرویس های دوره ای تعمیر گیربکس اتوماتیک

   

   

  تعمیر گیربکس اتوماتیک باید توسط نیروهای متخصص انجام گیرد.

  تعویض روغن، فیلتر و سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس اتوماتیک به موقع، رانندگی اصولی و آگاهی نسبی از عملکرد گیربکس، نقش مهمی در افزایش طول عمر قطعات گیربکس دارد.

  لازم به ذکر است که بهترین زمان توصیه شده برای تعویض روغن و یا سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس اتوماتیک بین ۲۰۰۰۰ کیلومتر تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر میباشد.

  لازم به ذکر است یکی از عوامل تعیین زمان تعویض روغن و سرویس‌ های دوره‌ ای ، شرایط رانندگی میباشد.

  برای مثال رانندگی در ترافیک باعث افزایش دمای روغن و کاهش عمر آن میشود. لذا توصیه ما به هموطنان تهرانی تعویض روغن گیربکس بین ۲۰۰۰۰کیلومتر تا ۳۰۰۰۰کیلومتر میباشد.

  مطالب مفید